צוואה

עריכת צוואה וחשיבותה צוואה היא מסמך משפטי אשר בו קובע האדם, עוד בחייו, כאשר הוא צלול ומבין את השלכות החלטותיו, מי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו, בהתאם לרצונו והעדפותיו. לכל אדם ניתנת האפשרות לערוך צוואה בה יצווה את רכושו למי שיחפוץ (לא בהכרח בני משפחתו) ובלבד שהדבר נעשה מרצונו החופשי, כאשר הוא מבין וצלול […]