הרמת מסך בחברה בע"מ- באילו מקרים תוסר החציצה בין החברה לבעלי מניותיה

בהקמת חברה בע"מ, מבקשים בעלי המניות ליצור "אישיות משפטית" נפרדת ובאמצעותה להפעיל את העסק של בעלי המניות.

כאשר מקימים חברה, מבקשים בעלי המניות "להתנתק" באופן כמעט מלא מחובותיה וזכויותיה של האישיות המשפטית שיצרו ושהחברה תעמוד בפני עצמה (בניגוד לעוסק מורשה, זעיר או פטור שהעסק, זכויותיו וחובותיו מיוחסים לאדם באופן מלא). בעלות בחברה אינה בעלות ישירה בנכסיה וזכויותיה אלא בעלות באמצעות החזקה במניותיה. המניות מעניקות לכל אחד מהבעלים את הזכות לקבל מרווחיה (דיבדינד) וזאת ביחס לשיעור ההשקעה של בעל המניות בהון החברה.

למעשה, הקמת חברה בע"מ יוצרת הפרדה וחיץ בין נושי החברה לבין בעלי מניותיה, באופן המקנה הגנה לבעלי המניות ולרכושם הפרטי מפני נושי החברה. ככלל הרציונל יהיה שבעלי המניות לא יחובו בחובות החברה ולא יהיו חשופים לתביעות אלא עד גובה השקעתם בחברה והתחייבותם כלפיה (כפי שנקבע על ידם בהקמת החברה). עקרון יסוד זה מאפשר לחברה בע"מ להתקשר עם צדדים שלישיים ולקחת על עצמה סיכונים פיננסיים בנפרד מבעלי מניותיה וכפועל יוצא מכך להשיא את פוטנציאל הרווח.

בתי המשפט בישראל לא ממהרים להפיל את ה"חומה" שבין חברה בע"מ לבעלי מניותיה (הרמת מסך) ויעשו כן, בהתאם לחריג הקבוע בחוק במקרים קיצוניים בלבד בהם יעלו חשדות מבוססים לחוסר תום לב קיצוני של בעלי המניות (למשל פגיעה בזכויות עובדים ביודעין), ערבוב או הברחת נכסים על מנת להתחמק מתשלומים אליהם התחייבה החברה וכן מימון דק עד כדי חדלות פרעון.

מסך ההתאגדות יורם אך ורק אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(1) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה; או

(2) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה; או

(3) אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החל.

לדוגמא, כאשר בעל עסק נקלע לחובות ובמקום לשלם את חובות החברה ולהסדיר באופן ראוי את התחייבויותיה כלפי אחרים, יחליט להקים חברה חדשה, להעביר אליה את הציוד שנדרש לצורך יצור הכנסה ומשאיר את החברה "הישנה" ריקה מנכסים אך מלאה בהתחייבויות, באופן כזה שנושיו לא יוכלו להיפרע מהחברה החייבת, היות ולא יהיה בה יותר יצור עיסקי ובמקביל בעלי המניות בחברה החדשה יהיו זהים לבעלי המניות בחברה החייבת. הדבר היחיד שישתנה הוא שם החברה ומספר הח.פ.

במקרים מסוימים כאשר חברה בע"מ פועלת באופן שאינו ראוי ופוגעת פגיעה לא מידתית בנושיה, ייעתר בית המשפט לבקשת הנושים ועל אף ההפרדה כאמור לעיל, יפיל את מסך ההתאגדות וייחס את חובות החברה לבעלי מניותיה.

ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ מהווה דרך לגיטימית ונוחה לניהול כאשר האדם הפרטי יוצר חיץ ברור בין נכסיו הפרטיים לבין נכסי והתחייבויות החברה המהווה "אישיות משפטית נפרדת". יחד עם זאת חברה בע"מ לא תשמש כפלטפורמה להתחמקות מחובות.

*האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין, הוא אינו המלצה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. האמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד קרן לוי בצלאל ובין המשתמש, משרד עו"ד קרן לוי בצלאל אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה.

עסקאות מתנה – העברה ללא תמורה

העברה ללא תמורה של נכס מקרקעין, שהיא למעשה עסקת מתנה, בין בני משפחה, כפי שהוגדרו בחוק, היא עסקה משמעותית, בשווי כספי גבוה מאוד. לעסקה מסוג זה יש השלכות, לרבות בהיבט המיסוי ולכן יש לבצע אותה בצורה נכונה.

למאמר המלא »

גישור

הליך מקובל ליישוב סכסוכים, אשר שיטת המשפט הישראלית אימצה כחלק מייעול ההליך המשפטי, אשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. גישור מתבצע בהסכמת הצדדים בלבד כאשר המגשר מסייע לצדדים להגיע להסכמות ולגבש את ההסכמות בין הצדדים בעצמם.

למאמר המלא »

בוררות

הליך הבוררות הוא הליך חלופי לבית המשפט, אשר נפתח בהסכם בוררות בין צדדים יריבים שמקורו בהסכם בין הצדדים או לחלופין הפנייה של בית המשפט והכנת הסכם בין הצדדים לבין הבורר לצורך יישוב המחלוקת שבין הצדדים.

למאמר המלא »

צוואה

עריכת צוואה וחשיבותה צוואה היא מסמך משפטי אשר בו קובע האדם, עוד בחייו, כאשר הוא צלול ומבין את השלכות החלטותיו, מי יירש את רכושו ונכסיו

למאמר המלא »

מדרגות מס רכישה

ביום 16.1.2023 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963…

למאמר המלא »

ייפוי כוח מתמשך

הדרך לשלוט בעתיד שלך – ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנוצר בשנים האחרונות שרק עורך דין בעל הסמכה ממשרד האפוטרופוס הכללי יכול להכינו ולהפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

למאמר המלא »

תחומי עיסוקנו

משפט אזרחי מסחרי וליטיגציה

יפוי כח מתמשך

גישור

דיני מקרקעין

צוואות וירושות

בוררות

שירותים נוטריונים

דיני חברות

גביית חובות

יצירת קשר

אנחנו כאן בשבילכם

כתובת

הרוקמים 26, חולון, מרכז עזריאלי לעסקים, בניין C קומה 9

טלפון

03-5522490

נייד

050-9952031

keren.lblaw@gmail.com

פקס

153-509952031